montáž turbodmychadla

Návod na montáž turbodmychadla

Návod

Návod na montáž turbodmychadla:

Před montáží nového turbodmychadla je nutné zjistit a odstranit příčinu poškození starého turbodmychadla.
Může to být:
- Špatné mazání a následné přehřátí
- Cizí materiál v turbodmychadle
- Cizí mteriál ve výfukovém kolektoru
- Příliž vysoké otáčky

Po zjštění závady se musí vyčistit sací potrubí, výfukové potrubí a zkontrolovat jeho těsnost. Příruby a závity nesmí být opotřebené ani poškozené.

Dále je třeba vyměnit motorový olej a olejový i vzduchový fitr.Doporučujeme vyměnit olejvá potrubí, přičemž při jejich instalaci v žádném případě nesmí být použito těsnících tmelů.

Nové turbodmychadlo musí být před montáží naplněno olejem za lehkého otáčení rotorem. Při instlaci turbodmychadla použijte nové těsnění a šrouby.

Utahovací moment musí být v souladu s doporučením výrobce. Po montáži turba nastartujte motor a nechte ho běžet na volnoběh. Poté zvyšujte otáčky, dokud se nezvýší tlak oleje.

Nakonec zkontrolujte těsnost všech spojů sací, výtlačné a mazací soustavy.


+420 602 677 947